Basispakken, 4.375 kr. inkl. moms

 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Berigtigelse af handel i øvrigt, men ikke en juridisk gennemgang af købets papirer.

Boligpakken, 8.750 kr. inkl. moms – Ejendom, ejer- og anpartslejlighed.

 • Advokatforbehold i købsaftalen (= gratis fortrydelsesret af dit køb)
 • En advokat gør sig bekendt med boligens dokumenter og gennemgår disse med dig.
 • Advokaten vurderer boligens kommercielle værdi, og om boligen matcher dine behov og ønsker.
 • Juridisk og kommerciel rådgivning.
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Praktisk købergennemgangsmøde
 • Berigtigelse af handel i øvrigt

Køb af landbrugsejendom og køb af blandet erhverv/privat, 11.250 kr. inkl. moms

 • Advokatforbehold i købsaftalen (= gratis fortrydelsesret af dit køb)
 • En advokat gennemgår boligens dokumenter og gennemgår med dig.
 • Advokaten vurderer boligens kommercielle værdi, og om boligen matcher dine behov og ønsker.
 • Juridisk og kommerciel rådgivning.
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Praktisk købergennemgangsmøde
 • Berigtigelse af handel i øvrigt

Eksklusive boligpakke, 8.750 kr. inkl. moms + op til 12,5 % af besparelse på forhandling; dog beregnet efter medgået tid.

 • Alle ovennævnte punkter er omfatter heraf.
 • Du vælger 2-3 ejendomme som du er interesseret i.
 • Vi besigtiger ejendommene sammen med dig.
 • Vi forhandler prisen for dig.
 • Denne pakke gælder kun for ejendomme i Køge Bugt omegnen.
 • Nærmere forhold vedrørende denne pakke sker efter aftale.
 • Denne pakke tjener ofte sig selv langt mere end hjem grundet vores indblanding i forhandlingerne, men kom i tide.

Tag en uforpligtende snak med os om dit køb eller salg. Vi ringer dig op indenfor 24 timer. Foretrækker du e-mail korrespondance,
kan du skrive til h-ea@h-eandersen.dk

Generelt om vores rådgivning

Køb eller salg af fast ejendom er firmaets absolutte spidskompetence. Advokat Hans-Erik Andersen har i 14 år været ejendomsmægler. Advokat Lotte Lillesøe er uddannet ejendomsmægler. Kontoret har derfor en stor kommerciel forståelse ved ejendomshandler og sager forbundet hermed.

Med baggrund i denne omfattende kompetence kan firmaet give en udvidet kommerciel rådgivning vedrørende ejendomshandlen. Vi rådgiver endvidere ligeledes om praktiske ting ved et huskøb, giver dig værktøjer til at forhandle prisen, ligesom vi vurderer om det er en god ejendom for dig. Alle de ting kræver, at vi sætter os ordentligt ind i dine ønsker og behov, hvorfor vi bruger al den tid, der er nødvendig herfor.

Mange ejendomsmæglere promoverer, at de kan berigtige handlen for dig, d.v.s. skrive skødet og tinglyse det. Det er dog vigtigt, at du altid husker på, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og du vil også altid skulle skrive under på, at du har fået denne oplysning i købsaftalen.

Husk derfor altid før underskrift af købsaftalen at tage et advokatforbehold i sin helhed, og sikre dig, at det er anført under de individuelle vilkår i købsaftalen, som f.eks.:

Købsaftalen skal godkendes af købers advokat H-E Andersen og Co i sin helhed.”

Foruden den kommercielle del , sørger vi endvidere for tinglysning af skøde, udfærdigelse af refusionsopgørelse og berigtigelse.